داستان های برگزیده جشنواره یازدهم

∞  داستان بلند جوان: 

نفر اول: سمانه استاد- خراسان رضوینفر اول: سمانه استاد- خراسان رضوی
نفر دوم: سیده مریم حسینی- زنجاننفر دوم: سیده مریم حسینی- زنجان
نفر سوم: آرمان اعتمادی- مازندراننفر سوم: آرمان اعتمادی- مازندران

 ∞  داستان بلند بزرگسال:

نفر سوم: محبوبه زارع- تهراننفر سوم: محبوبه زارع- تهران

   

∞  داستان کوتاه نوجوان:

نفر اول- شیما شهیدزاده- کرماننفر اول- شیما شهیدزاده- کرمان
نفر دوم: شهرزاد لعل بذری- خراسان رضوینفر دوم: شهرزاد لعل بذری- خراسان رضوی
نفر سوم: سهیل احمدی- خراسان رضوینفر سوم: سهیل احمدی- خراسان رضوی
تقدیری: معصومه عظیمی- چهار محال و بختیاریتقدیری: معصومه عظیمی- چهار محال و بختیاری

 ∞  داستان کوتاه جوان:

نفر اول: ام البنین ماهر- خراسان رضوینفر اول: ام البنین ماهر- خراسان رضوی
نفر دوم: محمدحسین امانت- فارسنفر دوم: محمدحسین امانت- فارس
نفر سوم: نعیمه بخشی- خراسان رضوینفر سوم: نعیمه بخشی- خراسان رضوی
تقدیری: زهرا اسدی- خراسان شمالیتقدیری: زهرا اسدی- خراسان شمالی
تقدیری: محمدرضا فیروزی- سمنانتقدیری: محمدرضا فیروزی- سمنان
   

∞  داستان کوتاه بزرگسال: 

نفر اول: عابدین زارع- فارسنفر اول: عابدین زارع- فارس
نفر دوم: روح الله صالحی- همداننفر دوم: روح الله صالحی- همدان
نفر سوم: فهیمه میرسید- سمناننفر سوم: فهیمه میرسید- سمنان
تقدیری: محسن وظیفه پشتکوه- اردبیلتقدیری: محسن وظیفه پشتکوه- اردبیل
تقدیری: طیبه جعفری- سمنانتقدیری: طیبه جعفری- سمنان

 

∞  داستان کوتاه کوتاه نوجوان:

نفر اول: امیررضا نظری چالشتری- چهار محال و بختیارینفر اول: امیررضا نظری چالشتری- چهار محال و بختیاری
نفر دوم: سیده سارا کاظمی- چهارمحال و بختیارینفر دوم: سیده سارا کاظمی- چهارمحال و بختیاری

∞  داستان کوتاه کوتاه جوان:

نفر اول: فاطمه صدیقی - کرمانشاهنفر اول: فاطمه صدیقی - کرمانشاه
نفر دوم: زهرا عبدالوهابی- قمنفر دوم: زهرا عبدالوهابی- قم
نفر سوم:راحله پاشای گتابی- مازندراننفر سوم:راحله پاشای گتابی- مازندران

∞  داستان کوتاه کوتاه بزرگسال: 

نفر سوم: احسان رحیم زاده- خراسان رضوینفر سوم: احسان رحیم زاده- خراسان رضوی

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.