ارتباط با دبیرخانه

ساختار سازمانی سیزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی

 

اعضای جشنواره

نام و نام خانوادگی

تلفن

سرپرست نمایندگی بنیاد و دبیر جشنواره

محمدرضا سوقندی

02333322251

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد

سیما رجبی

02333350490

مدیر اجرایی

ابولفضل دلارام

02333350154

دبیر تخصصی برنامه موضوعی

حسینعلی جعفری

02333340851

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی

نیره کاشی

02333340851

مسئول ثبت نام سامانه الکترونیکی

نیره کاشی

02333340851

مسئول پایگاه اطلاع رسانی

نیره کاشی

02333340851

ناظر مقیم

مجید رهبر

02333321955

رابط خبر

سیدرضا عظیمی

02333330973

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.