ارتباط با دبیرخانه

ساختار سازمانی سیزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی

 

اعضای جشنواره

نام و نام خانوادگی

تلفن

سرپرست نمایندگی بنیاد و دبیر جشنواره

علی اصغر فضیلت

02333322251

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد

سیما رجبی

02333350490

 

 

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی

نیره کاشی

02333340851

مسئول ثبت نام سامانه الکترونیکی

نیره کاشی

02333340851

مسئول پایگاه اطلاع رسانی

نیره کاشی

02333340851

 

رابط خبر

سیدرضا عظیمی

02333330973

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.