اعضای دبیرخانه یازدهمین جشنواره ملی داستان رضوی

 

مشخصات اعضاء دبیرخانه جشنواره ملی داستان رضوی

عنوان جشنواره : یازدهمین جشنواره ملی داستان رضوی (کبوتر حرم)

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

نمابر

دبیر جشنواره

محمدرضاسوقندی

02333322251

02333350491

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد

امیرهوشنگ باهنر

02333350490

02333350491

مسئول نمایندگی برنامه موضوعی

امیرهوشنگ باهنر

02333350490

02333350491

دبیر تخصصی

حیسنعلی جعفری

02333332837

-

مدیر اجرایی

نیره کاشی

02333340851

02333340851

مسئول ارزیابی و نظارت

سیما رجبی

02333321955

02333350491

رابط خبر

عصمت سالار

02333348220

02333328615

مسئول سایت(پایگاه اطلاع رسانی)

ابراهیم پورتقی

0233333984

02333350491

تلفن، نمابر،و نشانی دبیرخانه

سمنان. بلوار قدس. مجتمع فرهنگی هنری کومش.

 دبیرخانه دائمی جشنواره ملی داستان رضوی

02333340851 تلفن و نمابر

نشانی پایگاه اطلاع رسانی و ایمیل

semnan.shamstoos.ir      -   kabootarharam.farhang.gov.ir پایگاه اطلاع رسانی

semnan@shamstoos.ir   kabootar@farhang.gov.ir           ایمیل

سامانه پیام کوتاه

30007546000567

 

  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.